• breakwithanarchitect

Εφαρμογή του BIM - Case studies

Αυτό το post παρουσιάζει περιπτώσεις κατασκευής κτιρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την χρήση του ΒΙΜ.


1. Hilton Atlanta Aquarium,Atlanta


Το κτίριο Hilton Atlanta που βρίσκεται κοντά στο Ενυδρείο της Georgia, κατασκευάστηκε από την εταιρεία Holder Constructions με τη χρήση του BIM. Η συνολική επένδυση ήταν 46 εκατομμύρια δολάρια, με το κόστος υλοποίησης του BIM να ανέρχεται σε 90.000 δολάρια ή 0.2% της επένδυσης.Building Information Modeling for Hilton Aquarium, Atlanta. Image: Holder Construction, GA Orlando, FL

Η Holder Constructions ανέπτυξε αρχιτεκτονικά, στατικά και μηχανολογικά #ψηφιακά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη 590 συγκρούσεων,(clashes) πριν από την έναρξη της κατασκευής. Η ανάλυση αυτή, σε συνδυασμό με την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών και εργολάβων κατά τη φάση σχεδιασμού, οδήγησε στην επιτυχή εφαρμογή του BIM με συνολική εξοικονόμηση περίπου 600.000 δολαρίων και 1143 ωρών εργασίας. Τα 3D μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για να επικοινωνήσουν με τους ιδιοκτήτες αλλά και για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων, με σημαντικά οφέλη για τη φάση κατασκευής. Τέλος, η ακριβής καταγραφή του κτιρίου και η αντιστοιχία του με ένα ακριβές ψηφιακό μοντέλο έδωσε μια πολύτιμη βάση δεδομένων για τη μελλοντική συντήρηση του κτιρίου.

2. Leeds Arena, West Yorkshire


Το κτίριο Leeds Arena στο West Yorkshire σχεδιάστηκε με την χρήση του BIM. Το στάδιο ολοκληρώθηκε το 2013 με συνολική επένδυση ύψους 60 εκατομμυρίων λιρών. Η χρήση της ανίχνευσης συγκρούσεων μέσω του BIM μείωσε το συνολικό κόστος κατά £350.000 και εξοικονόμησε 15.000 εργάσιμες ώρες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής του κτιρίου. Επιπλέον, το BIM διευκόλυνε τη συνεργασία των μηχανικών, την οργάνωση του εργοταξίου και μείωσε σημαντικά τον χρόνο σχεδίασης.Leeds Arena,UK

3. GSA public sector buildings


Το BIM υιοθετήθηκε με επιτυχία από την GSA, (General Services Administration) τον δημόσιο οργανισμό που διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό δημόσιων κτιρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα για το ΒΙΜ μπορεί να μεταμορφώσει την αποτελεσματικότητα ενός πολύπλοκου #δημόσιου οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, το BIM παρείχε λύσεις σε διάφορα εσωτερικά ζητήματα γραφειοκρατίας, οργανωτικές ανάγκες και λειτουργικά και επικοινωνιακά ζητήματα που αντιστοιχούσαν σε συνολική εξοικονόμηση 650 εκατομμυρίων δολαρίων σε κατασκευαστικά έργα. Το Εθνικό Πρόγραμμα BIM 3D-4D ξεκίνησε το 2003 μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος και έρευνας σχετικά με την εφαρμογή του BIM.The use of laser for the 3D recording provided the real time information of the actual and digital building Left: The “real” building, Middle: point cloud date, Right: ΒΙΜ model

Το πρόγραμμα αφορούσε τόσο νέα όσο και τα #υπάρχοντα κτίρια και αποτελούνταν από μια σειρά #ΒΙΜ οδηγών για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση κτιρίων. Επιπλέον, ο οργανισμός χρησιμοποίησε τεχνικές 3D λέιζερ για τη μέτρηση των διαστάσεων των υφιστάμενων κτιρίων. Για αυτό το σκοπό, ερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους το BIM σχετίζεται με τις τεχνολογίες 3D λέιζερ και θέσπισε κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές για την χρήση τους. Η GSA αναφέρει ότι η συνολική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που πραγματοποιήθηκε μέσω του πιλοτικού σχεδίου ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει το ίδιο το πιλοτικό πρόγραμμα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του.


Panagiotidou Nicoleta, BIM specialist for Breakwithanarchitect

Terms and conditions

All content provided on breakwithanarchitect is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

We are happy for others to share our blog posts through all social media platforms, including the original blog posts with credit to the author and providing a link to the original content. However we would appreciate it if the content is not reproduced in full on other sites or publications without written consent being granted by breakwithanarchitect.

These terms and conditions of use are subject to change at any time and without notice.

This blog aims to share perspectives related to processes and technologies that support the  digital future of the construction industry. This blog is linked to BIM Design Hub, an Autodesk Authorized center in Greece. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

"This blog is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.” 

© 2015 by breakwthanarchitect. All rights reserved