• breakwithanarchitect

H διαδικασία ενσωμάτωσης του ΒΙΜ

Υπάρχει η εντύπωση ότι το #ΒΙΜ απαιτεί χρονοβόρα εκπαίδευση, είναι ακριβό, περίπλοκο και τελικά πολλοί πιστεύουν πως είναι ένα νέο #3D πρόγραμμα.

Το BIM είναι μια διαδικασία, όχι ένα πρόγραμμα. Η μετάβαση από #CAD σε #BIM έχει να κάνει περισσότερο με την αλλαγή από οτιδήποτε άλλο ... Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τις περισσότερες από τις συνηθισμένες διαδικασίες μελέτης και κατασκευής και αφορά κάτι περισσότερο από την επιλογή ενός νέου προγράμματος. Πράγματι, η όλη προσπάθεια απαιτεί ορισμένες αλλαγές, οικονομική επένδυση και ώρες εκπαίδευσης.


BIM διαδικασία


Η παρακάτω εικόνα εξηγεί το γνωστό διάγραμμα #MacLeamyCurve που περιγράφει τη σχέση μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος ενός τυπικού έργου. Το διάγραμμα επισημαίνει ότι οι αποφάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το αρχικό στάδιο σχεδιασμού έχουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερο αντίκτυπο στο έργο.

Η δυνατότητα να επηρεάσει κανείς το κόστος κατά τη διάρκεια ενός έργου μειώνεται καθώς το έργο εξελίσσεται μέσω των διαφόρων σταδίων, ενώ το κόστος αυξάνεται. Η παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού CAD απαιτεί περισσότερη προσπάθεια που αυξάνει το κόστος όταν το έργο βρίσκεται στη διαδικασία τεκμηρίωσης, ενώ η διαδικασία BIM απαιτεί περισσότερη προσπάθεια κατά την έναρξη των σταδίων του έργου και αρχίζει να μειώνεται στο στάδιο Design development. Ο λόγος είναι ότι στο CAD, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το έργο και έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις.The ability to impact cost during a project_breakwithanarchitect

Το #διάγραμμα δείχνει ότι οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού έχουν μικρότερη αξία στο CAD, ενώ στο BIM οι αλλαγές έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Σε αυτό το στάδιο του BIM χρησιμοποιούμε περισσότερες πληροφορίες για το έργο από ότι στο CAD, και με αυτό τον τρόπο οι πρώιμες αποφάσεις ενός έργου μπορούν να δοκιμαστούν και να είναι πιο ακριβής. Στα επόμενα στάδια του έργου ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα και οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος μειώνεται.


Σχεδίαση

Old ways won't open new doors


Το #BIM βασίζεται σε ένα 3D #ψηφιακό μοντέλο που περιλαμβάνει πληροφορίες.Τα αντικείμενα του μοντέλου έχουν "νοημοσύνη" που σχετίζονται με το μέγεθος, το υλικό, τη θέση, την παράδοση τους στο έργο, την κατασκευή και τις φυσικές και θερμικές ιδιότητες που ενσωματώνετε στο #3D μοντέλο σας. Αυτό ισχύει για όλα τα στοιχεία του μοντέλου. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προβλέψει τη συνολική #απόδοση του κτιρίου και το κόστος λειτουργίας για όλο τον κύκλο ζωής του.


Η ροή της πληροφορίαςGarbage in Garbage out


Για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του #BIM #μοντέλου πρέπει πρώτα να τις δημιουργήσετε. Όσο πιο ολοκληρωμένες και ακριβής είναι οι πληροφορίες που εισάγετε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Για να δημιουργήσετε καλά έγκυρα δεδομένα πρέπει να δημιουργήσετε πρότυπα για το γραφείο σας, βιβλιοθήκες και μία συγκεκριμένη ροή εργασίας. Ξέρετε τη φράση Garbage in – Garbage out; Για να έχετε έγκυρα δεδομένα χρειάζεστε ιδιότητες στοιχείων, ονόματα, πληροφορίες, ετικέτες, παραμέτρους, βιβλιοθήκες και ιεραρχία.Διαχείριση της πληροφορίαςA goal wIthout a plan is just a wish


Για την διαχείριση της #πληροφορίας του μοντέλου και την σωστή ανταλλαγή της με άλλες ομάδες μέσα ή έξω από το γραφείο σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα του ΒΙΜ και τα εργαλεία του προγράμματος. Αυτή η ανταλλαγή πληροφορίας πρέπει να παρακολουθείται, να τεκμηριώνεται και να εγκρίνεται.

Κάποια θέματα προς διερεύνηση σε σχέση με το #ΒΙΜ αφορούν θέματα ιδιοκτησίας και έγκρισης της #ψηφιακής πληροφορίας που παράγεται. Για το σκοπό αυτό θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει μια στρατηγική διαχείρισης της πληροφορίας για την αποφυγή λαθών και σύγχυσης κατά τη μετάβαση στο BIM. Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής - επαγγελματίας BIM που είναι υπεύθυνος για την κατάρτισης της ομάδας σχεδιασμού και των νέων διαδικασιών έχει μια βασική αποστολή: Να πάρει υπόψη ότι κάθε εταιρεία έχει το δικό της DNA και τα μοναδικά οργανωτικά και λειτουργικά όριά της.


Πως να ξεκινήσετε


1. Επιλέξτε τους καλύτερους στην ομάδα σας


Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη. θα πρέπει να ξεκινήσετε με τα μέλη της ομάδας σας που είναι οπαδοί της τεχνολογίας και έχουν επαρκή γνώση της μελέτης εφαρμογής ενός έργου. Η πρώτη ΒΙΜ #ομάδα του γραφείου σας θα πρέπει να αποτελείται από τα επαγγελματίες που έχουν #συνεργατική και ηγετική στάση και εμπειρία στα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατασκευής.2. Ξεκινήστε με το σωστό πιλοτικό έργο

Το πρώτο πιλοτικό έργο θα πρέπει να είναι ένα μεσαίου μεγέθους κτίριο και να ανήκει σε μία κατηγορία έργου που η ομάδα σας έχει εργαστεί στο παρελθόν. Για μια μικρή επιχείρηση το πρώτο πιλοτικό έργο στο ΒΙΜ θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη προτύπων του γραφείου. Για μια εταιρεία μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους με διάφορους τύπους κατασκευών, το #πιλοτικό #έργο θα μπορούσε να είναι 2 ή 3 πιλοτικά έργα αντίστοιχα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος είναι ο χρόνος. Η ομάδα θα πρέπει να έχει αρκετό χρόνο για να εργαστεί με τις καθημερινές εργασίες αλλά και με το πιλοτικό έργο.3. Επιλέξτε τον σωστό επαγγελματία για την εκπαίδευση


Ο σωστός επαγγελματίας BIM είναι αυτός που έχει εκπαιδευτεί στην διαδικασία και την τεχνολογία του #ΒΙΜ και έχει την ανάλογη εμπειρία στην εκπαίδευση και την μελέτη εφαρμογής. Χρειάζεστε έναν #επαγγελματία για να οργανώσετε την ροή εργασίας και να εξασφαλίσετε την καλύτερη λύση για μια ομαλή μετάβαση στο BIM σύμφωνα με τις ανάγκες γραφείου σας.


Panagiotidou Nicoleta, BIM specialist for Breakwithanarchitect

Terms and conditions

All content provided on breakwithanarchitect is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site.

We are happy for others to share our blog posts through all social media platforms. You may include links to the original blog posts and use part of the blog and then credit the author and provide a link to the original content. However we would appreciate it if the content is not reproduced in full on other sites or publications without written consent being granted by breakwithanarchitect.

This policy is subject to change at any time.

This blog aims to share perspectives related to processes and technologies that support the  digital future of the construction industry. This blog is linked to BIM Design Hub, an Autodesk Authorized center in Greece. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Instagram Icon

"This blog is independent of Autodesk, Inc., and is not authorized by, endorsed by, sponsored by, affiliated with, or otherwise approved by Autodesk, Inc.” 

© 2015 by breakwthanarchitect. All rights reserved